21 mar 2015 06:00

21 mar 2015 06:00

Underhållande duo gäster hos HjärtLung

MARIESTAD

Musikerna och underhållarna från Hjo, Tommy Larsson och Eskil Andersson, gästade senaste månadsmötet med HjärtLung-föreningen i Norra Skaraborg. Ett möte som sedvanligt hölls i församlingshemmet i Mariestad.

Inledningsvis presenterade ordföranden Willy Persson de aktiviteter som står närmast på programmet. Föreningens egen sånggrupp sjöng därefter några kända vårmelodier a cappella.

Under en timma underhöll därefter duon från Hjo; Tommy Larsson på gitarr och Eskil Andersson på dragspel. Deras program bestod av idel kända låtar av bland andra Elvis Presley, Evert Ljusberg, Mats Ljung och Lasse Dahlqvist.Mellan låtarna gavs också prov på utmärkt historieberättande, som lockade till mycket skratt.

Som avslutning samlades det 60-talet närvarande medlemmarna runt kaffeborden för en stunds social gemenskap innan mötet avslutades med lottdragning.

Musikerna och underhållarna från Hjo, Tommy Larsson och Eskil Andersson, gästade senaste månadsmötet med HjärtLung-föreningen i Norra Skaraborg. Ett möte som sedvanligt hölls i församlingshemmet i Mariestad.

Inledningsvis presenterade ordföranden Willy Persson de aktiviteter som står närmast på programmet. Föreningens egen sånggrupp sjöng därefter några kända vårmelodier a cappella.

Under en timma underhöll därefter duon från Hjo; Tommy Larsson på gitarr och Eskil Andersson på dragspel. Deras program bestod av idel kända låtar av bland andra Elvis Presley, Evert Ljusberg, Mats Ljung och Lasse Dahlqvist.Mellan låtarna gavs också prov på utmärkt historieberättande, som lockade till mycket skratt.

Som avslutning samlades det 60-talet närvarande medlemmarna runt kaffeborden för en stunds social gemenskap innan mötet avslutades med lottdragning.