09 mar 2015 06:00

09 mar 2015 06:00

Om energi vid PRO-möte

PRO Lyrestad-Sjötorp har haft månadsmöte i Hamnmagasinet, Lyrestad.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar var det dags för kommunens energirådgivare, Tomas Skagenborg, att berätta om och även ge goda råd vad gäller energiförbrukning i hemmet. Att minska på den är viktigt för klimatets skull. Han rådde åhörarna att se över behoven av elektrisk energi. Det är också bra att hålla koll på elavtalet, för att kanske få ner den egna kostnaden för energiförbrukningen. Tomas Skagenborg tackades med en stor applåd för sitt intressanta, idégivande och trevligt framförda föredrag.

Efter kaffe med smörgås och god kaka, som festkommittén Brita Tropp och Marianne Fröding ordnat, följde den numera traditionella Roliga kvarten. Därefter vidtogs dragning av lotterierna och mötessamvaron avslutades med att ordföranden tackade för visat intresse och alla gick hem i väntan på vårens ankomst.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar var det dags för kommunens energirådgivare, Tomas Skagenborg, att berätta om och även ge goda råd vad gäller energiförbrukning i hemmet. Att minska på den är viktigt för klimatets skull. Han rådde åhörarna att se över behoven av elektrisk energi. Det är också bra att hålla koll på elavtalet, för att kanske få ner den egna kostnaden för energiförbrukningen. Tomas Skagenborg tackades med en stor applåd för sitt intressanta, idégivande och trevligt framförda föredrag.

Efter kaffe med smörgås och god kaka, som festkommittén Brita Tropp och Marianne Fröding ordnat, följde den numera traditionella Roliga kvarten. Därefter vidtogs dragning av lotterierna och mötessamvaron avslutades med att ordföranden tackade för visat intresse och alla gick hem i väntan på vårens ankomst.