04 mar 2015 06:00

04 mar 2015 06:00

Nya namnet firades

MARIESTAD

Söndagen den 1 mars var det gudstjänst – och fest för att uppmärksamma att SMU Mariestad blivit Equmenia Mariestad.

Ordförande i Equmenia Mariestad, Carolina Lidskog, berättade om bakgrunden till bytet av namn. Redan 2007 gick Svenska Missionskyrkans ungdom (SMU) samman med Metodistkyrkans ungdomsförbund (MKU) och Svenska baptisternas ungdomsförbund (SBUF) med namnet Equmenia. Vid SMU:s årsmöte i februari beslutades så att även SMU Mariestad skulle byta namn och bli Equmenia Mariestad.

Vid gudstjänsten fick den nästan fullsatta kyrkan vara med då Olle Berglund, som är den mest erfarne scoutledaren, klippte det lila bandet, vilket följdes av fanfar. Därefter bars den gröna SMU-fanan ut och ersattes av den lila Equmeniafanan.

Vid gudstjänsten sjöng barnkören Unga Röster och nya scouter invigdes. Efter gudstjänsten fortsatte firandet en trappa ner där det bjöds på tårta.

Ordförande i Equmenia Mariestad, Carolina Lidskog, berättade om bakgrunden till bytet av namn. Redan 2007 gick Svenska Missionskyrkans ungdom (SMU) samman med Metodistkyrkans ungdomsförbund (MKU) och Svenska baptisternas ungdomsförbund (SBUF) med namnet Equmenia. Vid SMU:s årsmöte i februari beslutades så att även SMU Mariestad skulle byta namn och bli Equmenia Mariestad.

Vid gudstjänsten fick den nästan fullsatta kyrkan vara med då Olle Berglund, som är den mest erfarne scoutledaren, klippte det lila bandet, vilket följdes av fanfar. Därefter bars den gröna SMU-fanan ut och ersattes av den lila Equmeniafanan.

Vid gudstjänsten sjöng barnkören Unga Röster och nya scouter invigdes. Efter gudstjänsten fortsatte firandet en trappa ner där det bjöds på tårta.