04 mar 2015 15:00

04 mar 2015 15:03

LÄSARNAS: Kåsör roade SPF-seniorer

TÖREBODA

Måndagen den 2 mars hölls månadsträff för Törebodabygdens SPF-seniorer i församlingshemmet.

Ordföranden hälsade 100 seniorer välkomna till träffen som inleddes med parentation för en bortgången medlem. Därefter tog dagens gäst Gillis Hellberg till orda med sina kåserier och historier från olika delar av Sverige. Denna programpunkt var att döma av applåderna och skratten mycket uppskattad.

Efter underhållningen serverades kaffe med bröd. Ordföranden informerade om kommande aktiviteter och redan startade studiecirklar. Vidare informerades om den pågående studiecirkeln i ”läs och res” där resan i slutet av maj går till Halland under tre dagar. Som avslutning följde dragning i lotterierna.

Måndagen den 2 mars hölls månadsträff för Törebodabygdens SPF-seniorer i församlingshemmet.

Ordföranden hälsade 100 seniorer välkomna till träffen som inleddes med parentation för en bortgången medlem. Därefter tog dagens gäst Gillis Hellberg till orda med sina kåserier och historier från olika delar av Sverige. Denna programpunkt var att döma av applåderna och skratten mycket uppskattad.

Efter underhållningen serverades kaffe med bröd. Ordföranden informerade om kommande aktiviteter och redan startade studiecirklar. Vidare informerades om den pågående studiecirkeln i ”läs och res” där resan i slutet av maj går till Halland under tre dagar. Som avslutning följde dragning i lotterierna.