19 feb 2015 06:00

19 feb 2015 06:00

Vinterbilden

Vackra isdekorationer under en isig brygga vid en sommarstuga i Sjöängen. Insänt av Susanne Olsson, Mariestad.