04 feb 2015 06:00

04 feb 2015 13:06

Nya stiftarbröder invigdes

SKARA

Bröderna i Commendörsgillet Skaraborg av Götiska förbundet välkomnades till gradgivning på Götala herrgård, Skara, en snöig februarisöndag.

Ordföranden Johny Lindell och vice ordförande Håkan Reibäck invigde fyra bröder i Stiftaregraden – den femte och högsta graden inom förbundet. De fyra är Stefan Anderson, Skövde, Conny Fant, Falköping, Per Fredäng, Motala och Simon Issa, Fägre.

Efter invigningen avnjöts en brödramåltid under vilken talet till fäderneslandet hölls av Berndt Johansson, Mariestad. Talet handlade om hur olika vi ser på vårt fädernesland beroende hur långt tillbaka i tiden vi vill se. De nyvordnes tacktal hölls av Per Fredäng.

Götiska förbundet vill vårda den svenska miljön, kulturen och naturen och värna om medmänsklighet och laglydnad, samt levandegöra vår historia. Enligt stadgarna ska man också” verka för nationell säkerhet samt i samhörighet med andra bistå medmänniskor”.

Bröderna i Commendörsgillet Skaraborg av Götiska förbundet välkomnades till gradgivning på Götala herrgård, Skara, en snöig februarisöndag.

Ordföranden Johny Lindell och vice ordförande Håkan Reibäck invigde fyra bröder i Stiftaregraden – den femte och högsta graden inom förbundet. De fyra är Stefan Anderson, Skövde, Conny Fant, Falköping, Per Fredäng, Motala och Simon Issa, Fägre.

Efter invigningen avnjöts en brödramåltid under vilken talet till fäderneslandet hölls av Berndt Johansson, Mariestad. Talet handlade om hur olika vi ser på vårt fädernesland beroende hur långt tillbaka i tiden vi vill se. De nyvordnes tacktal hölls av Per Fredäng.

Götiska förbundet vill vårda den svenska miljön, kulturen och naturen och värna om medmänsklighet och laglydnad, samt levandegöra vår historia. Enligt stadgarna ska man också” verka för nationell säkerhet samt i samhörighet med andra bistå medmänniskor”.