20 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Yttrandefrihet för Aktiva seniorer

MARIESTAD

Vid månadsmötet i januari hade föreningen Aktiva seniorer valt ett högaktuellt ämne. Chefredaktör Karin Eriksson Mariestads-Tidningen talade om pressfrihet och yttrandefrihet, två aktuella ämnen bland annat efter terrordåden i Paris. Militant terrorism är världens största hot mot journalismen. Det startade 2005 med Muhammedteckningarna i Jyllandsposten och hoten mot tidningen.

Som ansvarig utgivare betonade Karin Eriksson vikten av att stå upp för de demokratiska värdena, såsom yttrandefrihet, men hon menade också att man inte behöver trycka allt. Tidningens uppdrag är att berätta hur världen ser ut, att ge läsarna en bild av verkligheten så att var och en kan ta sitt sociala ansvar.

Att föreningens medlemmar är aktiva och intresserade av aktuella frågor märktes på den rekordstora uppslutningen på 57 personer. Att Karin Erikssons föredrag var intressant och engagerat märktes på de långa applåder hon belönades med.

Vid månadsmötet i januari hade föreningen Aktiva seniorer valt ett högaktuellt ämne. Chefredaktör Karin Eriksson Mariestads-Tidningen talade om pressfrihet och yttrandefrihet, två aktuella ämnen bland annat efter terrordåden i Paris. Militant terrorism är världens största hot mot journalismen. Det startade 2005 med Muhammedteckningarna i Jyllandsposten och hoten mot tidningen.

Som ansvarig utgivare betonade Karin Eriksson vikten av att stå upp för de demokratiska värdena, såsom yttrandefrihet, men hon menade också att man inte behöver trycka allt. Tidningens uppdrag är att berätta hur världen ser ut, att ge läsarna en bild av verkligheten så att var och en kan ta sitt sociala ansvar.

Att föreningens medlemmar är aktiva och intresserade av aktuella frågor märktes på den rekordstora uppslutningen på 57 personer. Att Karin Erikssons föredrag var intressant och engagerat märktes på de långa applåder hon belönades med.