18 dec 2014 06:00

23 jan 2015 14:46

Belönade

GÖTEBORG

Den 15 december delades utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst” ut av landshövding Lars Bäckström till personal på länsstyrelsen i Västra Götalands län. Utmärkelsen är ett tack till dem som arbetat minst 30 år i statlig tjänst. ”För nit och redlighet i rikets tjänst” är Sveriges mest utdelade belöningsmedalj. Medaljen är präglad i 23 karats guld, kröns av en kunglig krona och har kung Carl XVI Gustafs porträtt i profil. Ingen av årets mottagare valde dock medaljen utan i stället en guldklocka som belöning. Den högtidliga ceremonin ägde rum i residenset i Göteborg. I år gick utmärkelsen till tre medarbetare, från vänster: Mats Rydgård, vattenvårdshandläggare vid miljöskyddsenheten i Mariestad, Thorleif Svensson, chef för SAM-funktionen landsbygdsenheten vid vattenvårdsenheten Borås, Kerstin Harvenberg, länsmiljöingenjör i Göteborg. Till höger ser vi landshövding Lars Bäckström.

Den 15 december delades utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst” ut av landshövding Lars Bäckström till personal på länsstyrelsen i Västra Götalands län. Utmärkelsen är ett tack till dem som arbetat minst 30 år i statlig tjänst. ”För nit och redlighet i rikets tjänst” är Sveriges mest utdelade belöningsmedalj. Medaljen är präglad i 23 karats guld, kröns av en kunglig krona och har kung Carl XVI Gustafs porträtt i profil. Ingen av årets mottagare valde dock medaljen utan i stället en guldklocka som belöning. Den högtidliga ceremonin ägde rum i residenset i Göteborg. I år gick utmärkelsen till tre medarbetare, från vänster: Mats Rydgård, vattenvårdshandläggare vid miljöskyddsenheten i Mariestad, Thorleif Svensson, chef för SAM-funktionen landsbygdsenheten vid vattenvårdsenheten Borås, Kerstin Harvenberg, länsmiljöingenjör i Göteborg. Till höger ser vi landshövding Lars Bäckström.