17 dec 2014 06:00

23 jan 2015 14:46

Glad avslutning på PRO-säsongen

LYRESTAD

När PRO Lyrestad-Sjötorp höll sitt nästa sista möte för året kunde fyra nya medlemmar hälsas välkomna. Vid mötet delgavs bland annat en rapport från Kommunernas pensionärsråd. Vidare presenterades och godkändes föreningens årsplan och budget för 2015.

Efter kaffepaus och ”en rolig kvart” ledd av Ulla Nyberg, följde filmvisning. Joachim Johansson, Vadsbofilm visade en intressant film om hur slitsamt människor hade det förr – krutgummor och krutgubbar, som med egen kraft skötte både inom- och utomhussysslor på sina små jordbruk.

Den 10 december anordnades julfest i Hamnmagasinet Lyrestad, där stora fat med gröt och skinka dukats upp.

Men först hälsade ordföranden de 43 medlemmarna välkomna och den numera stående punkten roliga kvarten med Ulla Nyberg inleddes med att hon sjöng en gammal visa. Därefter följde några historier där även andra medlemmar bidrog. Kvarten avslutades med den välbekanta julvisan ”Midnatt råder”.

När gröten och skinkan åtits upp startade paketauktionen med skänkta paket från medlemmarna. I några paket låg även vinstlotter, vilket bidrog till att det bjöds bra på alla paket.

Julmötet avslutades med en önskan om en god jul.

När PRO Lyrestad-Sjötorp höll sitt nästa sista möte för året kunde fyra nya medlemmar hälsas välkomna. Vid mötet delgavs bland annat en rapport från Kommunernas pensionärsråd. Vidare presenterades och godkändes föreningens årsplan och budget för 2015.

Efter kaffepaus och ”en rolig kvart” ledd av Ulla Nyberg, följde filmvisning. Joachim Johansson, Vadsbofilm visade en intressant film om hur slitsamt människor hade det förr – krutgummor och krutgubbar, som med egen kraft skötte både inom- och utomhussysslor på sina små jordbruk.

Den 10 december anordnades julfest i Hamnmagasinet Lyrestad, där stora fat med gröt och skinka dukats upp.

Men först hälsade ordföranden de 43 medlemmarna välkomna och den numera stående punkten roliga kvarten med Ulla Nyberg inleddes med att hon sjöng en gammal visa. Därefter följde några historier där även andra medlemmar bidrog. Kvarten avslutades med den välbekanta julvisan ”Midnatt råder”.

När gröten och skinkan åtits upp startade paketauktionen med skänkta paket från medlemmarna. I några paket låg även vinstlotter, vilket bidrog till att det bjöds bra på alla paket.

Julmötet avslutades med en önskan om en god jul.