09 dec 2014 06:00

23 jan 2015 14:45

Julfest med lucia

FLÄMSLÄTT

Förra veckan anordnade Strokeföreningen Skaraborg sin traditionella julfest med lucia på Flämslätts stifts- och kursgård. Drygt ett drygt 50-tal medlemmar från Skaraborg och Fyrbodal deltog i festligheten.

Vid ankomsten bjöds det först på kaffe med struva och pepparkaka. Göte Johansson underhöll med att läsa några Jönn-dikter på västgötamål innan det var dags för ett uppskattat luciatåg i kyrkan av duktiga femte- och sjätteklassare från Timmersdala skola.

Efter glöggmingel var det sedan dags för det goda julbordet och därefter återkom Göte Johansson med underhållning med sång till ackompanjemang av Bengt Söderstedt. Slutligen blev det lotteridragning med skänkta vinster.

Förra veckan anordnade Strokeföreningen Skaraborg sin traditionella julfest med lucia på Flämslätts stifts- och kursgård. Drygt ett drygt 50-tal medlemmar från Skaraborg och Fyrbodal deltog i festligheten.

Vid ankomsten bjöds det först på kaffe med struva och pepparkaka. Göte Johansson underhöll med att läsa några Jönn-dikter på västgötamål innan det var dags för ett uppskattat luciatåg i kyrkan av duktiga femte- och sjätteklassare från Timmersdala skola.

Efter glöggmingel var det sedan dags för det goda julbordet och därefter återkom Göte Johansson med underhållning med sång till ackompanjemang av Bengt Söderstedt. Slutligen blev det lotteridragning med skänkta vinster.