04 dec 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Flera beslut vid PRO:s höstmöte

TÖREBODA

PRO Töreboda har haft höstmöte. Kören underhöll med sång och diktläsning. Margith Lindholm hälsade alla välkomna till mötet, men också flera nya medlemmar till föreningen. Kassören föredrog budgetförslaget för 2015. Verksamhetsplanen för samma tid lästes upp och medlemsavgiften föreslogs oförändrad till 20 kronor. Mötet beslutade att godkänna alla delar i sin helhet.

Gun-Britt Knutsson informerade om luciamötet och tog upp anmälningar till detsamma. Under kaffet drogs åror och vinster delades ut.

PRO Töreboda har haft höstmöte. Kören underhöll med sång och diktläsning. Margith Lindholm hälsade alla välkomna till mötet, men också flera nya medlemmar till föreningen. Kassören föredrog budgetförslaget för 2015. Verksamhetsplanen för samma tid lästes upp och medlemsavgiften föreslogs oförändrad till 20 kronor. Mötet beslutade att godkänna alla delar i sin helhet.

Gun-Britt Knutsson informerade om luciamötet och tog upp anmälningar till detsamma. Under kaffet drogs åror och vinster delades ut.