19 nov 2014 13:54

23 jan 2015 14:45

Svaninvasion i Bålerud

Svanarna har på sin väg mot varmare breddgrader valt att stanna till i Bålerud utanför Älgarås. Bengt-Eric Andersson är en av många som har förevigat en del av de stora flockarna. Han skickade sin bild till MT.

Sångsvanarna flyttar under vintern till öppet vatten i nordvästra Europa och kan då samlas i stora mängder i jordbruksområden. Dels är det svanar som har häckat i landet som flyger söderut, dels kan sångsvanar från finska och ryska häckplatser stanna till.

Svanarna har på sin väg mot varmare breddgrader valt att stanna till i Bålerud utanför Älgarås. Bengt-Eric Andersson är en av många som har förevigat en del av de stora flockarna. Han skickade sin bild till MT.

Sångsvanarna flyttar under vintern till öppet vatten i nordvästra Europa och kan då samlas i stora mängder i jordbruksområden. Dels är det svanar som har häckat i landet som flyger söderut, dels kan sångsvanar från finska och ryska häckplatser stanna till.