12 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:44

Hörselskadade lyssnade till fiskehistorier

HOVA

Ett 70-tal deltagare hade samlats i Hova Hantverkshus där Hörselskadades förening Norra Skaraborg hade förlagt sitt månadsmöte. Det var storfiskare Sten-Gunnar Stensson som bjöd på sina fiskeresor till Afrika med spännande upplevelser i både ord och bild. Många fina naturbilder visades på både fisk och landbaserade djur, naturligtvis även på stora fiskar som han hade dragit upp och stolt poserade tillsammans med. Vi fick även se film där Sten-Gunnar kämpade lång tid med att veva in en hundrakilos fisk som han slutligen med lite hjälp landade på båten. Tack vare en väl fungerande teleslinga och skrivtolkar kunde även de som var gravt hörselskadade vara fullt delaktiga i vad som sades. Under fikapausen var det flera som var framme och kollade på fiskeutrustningen, beten, krokar och rulle.

Ordförande Bengt Gereonsson passade även på att redogöra lite angående att vara medlem i vår förening samt om den kommande bussresan till julmässan på Koberg, där vi på grund av stort intresse har satt in en tredje buss som avgår lördagen den 22/11. Kvällen avslutades med lotteridragning.

Ett 70-tal deltagare hade samlats i Hova Hantverkshus där Hörselskadades förening Norra Skaraborg hade förlagt sitt månadsmöte. Det var storfiskare Sten-Gunnar Stensson som bjöd på sina fiskeresor till Afrika med spännande upplevelser i både ord och bild. Många fina naturbilder visades på både fisk och landbaserade djur, naturligtvis även på stora fiskar som han hade dragit upp och stolt poserade tillsammans med. Vi fick även se film där Sten-Gunnar kämpade lång tid med att veva in en hundrakilos fisk som han slutligen med lite hjälp landade på båten. Tack vare en väl fungerande teleslinga och skrivtolkar kunde även de som var gravt hörselskadade vara fullt delaktiga i vad som sades. Under fikapausen var det flera som var framme och kollade på fiskeutrustningen, beten, krokar och rulle.

Ordförande Bengt Gereonsson passade även på att redogöra lite angående att vara medlem i vår förening samt om den kommande bussresan till julmässan på Koberg, där vi på grund av stort intresse har satt in en tredje buss som avgår lördagen den 22/11. Kvällen avslutades med lotteridragning.