12 nov 2014 05:00

07 jan 2015 12:04

PRO-vetarna i Töreboda vinnare

PRO-vetarna i Töreboda har tävlat mot Hovas lag.

Kören inledde med några sånger som de flesta kände igen och kunde sjunga med i Ragnar Johansson läste en dikt av Ingvar Björkdal.

Därefter tog domare Ragnhild Strindevall över scenen och presenterade lagen. Från Hova deltog: Doris Thoren, Roland Hjelm, Carl-Olof Isaksson, samt lagledare Gun Svensson och från Töreboda tävlade: Birgit Kihlström, Kurt Johansson, Ragnar Johansson, samt lagledare Aase Magnusson. Tidtagare var Karl -Erik Kihlström. Båda lagen hade många supporters som hejade på sina lag med eggande ramsor och det behövdes. Ragnhild ställde kluriga frågor av skiftande slag exempelvis: vilket departement styrde ecklesiastikministern över?

Efter 23 frågor och en olidlig spänning slutade det med 14-13 till Töreboda.

Kören inledde med några sånger som de flesta kände igen och kunde sjunga med i Ragnar Johansson läste en dikt av Ingvar Björkdal.

Därefter tog domare Ragnhild Strindevall över scenen och presenterade lagen. Från Hova deltog: Doris Thoren, Roland Hjelm, Carl-Olof Isaksson, samt lagledare Gun Svensson och från Töreboda tävlade: Birgit Kihlström, Kurt Johansson, Ragnar Johansson, samt lagledare Aase Magnusson. Tidtagare var Karl -Erik Kihlström. Båda lagen hade många supporters som hejade på sina lag med eggande ramsor och det behövdes. Ragnhild ställde kluriga frågor av skiftande slag exempelvis: vilket departement styrde ecklesiastikministern över?

Efter 23 frågor och en olidlig spänning slutade det med 14-13 till Töreboda.