07 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:44

"Feskehistorer" hos hörselskadade

HOVA

Ett 70-tal deltagare samlades i Hova hantverkshus där Hörselskadades förening Norra Skaraborg hade förlagt sitt månadsmöte. Gäst var storfiskare Sten-Gunnar Steensson som bjöd på sina fiskeresor till Afrika med spännande upplevelser i både ord och bild. Publiken fick även se film där Sten-Gunnar kämpade lång tid med att veva in en hundrakilos fisk som han slutligen med lite hjälp landade på båten. Tack vare en väl fungerande teleslinga och skrivtolkar kunde även de som var gravt hörselskadade vara fullt delaktiga i vad som sades.

Under fikapausen var det flera som var framme och kollade på fiskeutrustningen, beten, krokar och rulle. Ordförande Bengt Gereonsson passade även på att redogöra lite angående att vara medlem i föreningen samt om den kommande bussresan till julmässan på Koberg.

Kvällen avslutades med lotteridragning och ett stort tack riktades till Sten-Gunnar Steensson, skrivtolkarna samt damerna som hade fixat kaffet och pålägget till äggsmörgåsarna.

Ett 70-tal deltagare samlades i Hova hantverkshus där Hörselskadades förening Norra Skaraborg hade förlagt sitt månadsmöte. Gäst var storfiskare Sten-Gunnar Steensson som bjöd på sina fiskeresor till Afrika med spännande upplevelser i både ord och bild. Publiken fick även se film där Sten-Gunnar kämpade lång tid med att veva in en hundrakilos fisk som han slutligen med lite hjälp landade på båten. Tack vare en väl fungerande teleslinga och skrivtolkar kunde även de som var gravt hörselskadade vara fullt delaktiga i vad som sades.

Under fikapausen var det flera som var framme och kollade på fiskeutrustningen, beten, krokar och rulle. Ordförande Bengt Gereonsson passade även på att redogöra lite angående att vara medlem i föreningen samt om den kommande bussresan till julmässan på Koberg.

Kvällen avslutades med lotteridragning och ett stort tack riktades till Sten-Gunnar Steensson, skrivtolkarna samt damerna som hade fixat kaffet och pålägget till äggsmörgåsarna.