05 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:03

Intressant och roligt hos PRO i Lyrestad

PRO Lyrestad-Sjötorp har haft medlemsträff på Hamnmagasinet i Lyrestad.

Efter välkomsthälsning rapporterade ordföranden från sin närvaro vid PRO-Skaraborgs höstmöte i Skövde och Agne Gustafsson berättade om PRO:s Travdag i Axvall. Maj Magnusson meddelade att föreningens lottförsäljning under sommaren hade gått bra.

Därefter gick ordet till dagens gäst, Gunnar Ekvall från Patientnämnden i Mariestad. Han berättade bland annat att Patientnämnden är till för att stödja och hjälpa den enskilde patienten när sjukvården inte fungerar så bra som den borde. Nämnden är fristående från vården och har tystnadsplikt. Den står direkt under regionfullmäktige och har avtal med alla kommuner. Gunnar Ekvall fick också besvara flera frågor från åhörarna i ämnet. Han tackades med applåder och tack från ordföranden för en intressant information.

Efter kaffepaus följde Roliga kvarten där medlemmarna fick gissa på vad olika uppvisade föremål skulle användas till. Ulla Nyberg och Agne Gustafsson bidrog med gåtor och historier.

Efter välkomsthälsning rapporterade ordföranden från sin närvaro vid PRO-Skaraborgs höstmöte i Skövde och Agne Gustafsson berättade om PRO:s Travdag i Axvall. Maj Magnusson meddelade att föreningens lottförsäljning under sommaren hade gått bra.

Därefter gick ordet till dagens gäst, Gunnar Ekvall från Patientnämnden i Mariestad. Han berättade bland annat att Patientnämnden är till för att stödja och hjälpa den enskilde patienten när sjukvården inte fungerar så bra som den borde. Nämnden är fristående från vården och har tystnadsplikt. Den står direkt under regionfullmäktige och har avtal med alla kommuner. Gunnar Ekvall fick också besvara flera frågor från åhörarna i ämnet. Han tackades med applåder och tack från ordföranden för en intressant information.

Efter kaffepaus följde Roliga kvarten där medlemmarna fick gissa på vad olika uppvisade föremål skulle användas till. Ulla Nyberg och Agne Gustafsson bidrog med gåtor och historier.