04 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:44

Götiska brödragillen firade högtidsdag

När Götiska förbundets fem skaraborgska brödragillen firade högtidsdag i Varnhems klosterkyrka delade de ut ett kulturstipendium.

Götiska Commendörers ungdomsstipendiefond för kulturgärningar i Skaraborg tilldelade 2014 års stipendium till Elin Kjellqvist från Källby. Hon studerar musik på estetiska programmet vid De la Gardiegymnasiet i Lidköping. Stipendiefondens ordförande Ewert Jonsson läste upp motiveringen till stipendiet varefter det överlämnades av Commendörsgillets ordförande, Johny Lindell.

Vid högtidslogen utnämnde Götiska förbundets stormästare också fem nya silvercommendörer inom förbundet. Silvercommendör kan den som har mer än 25 års medlemskap bli. Bland dessa var Rolf Gunnarsson och Håkan Reibäck från Hertig Carlslogen i Mariestad.

Commendörsgillet tilldelade dessutom Börje Pålsson, Lugnås och Roland Axelsson, Skövde, förbundets hederstecken för särskild insats.

Vid den efterföljande måltiden på Götala herrgård underhöll Elin Kjellqvist gästerna med sång till eget ackompanjemang. Ewert Jonsson höll de dekorerades tacktal, och gästernas tack framfördes av förbundets stormästare Bengt P Gustafsson.

Götiska Commendörers ungdomsstipendiefond för kulturgärningar i Skaraborg tilldelade 2014 års stipendium till Elin Kjellqvist från Källby. Hon studerar musik på estetiska programmet vid De la Gardiegymnasiet i Lidköping. Stipendiefondens ordförande Ewert Jonsson läste upp motiveringen till stipendiet varefter det överlämnades av Commendörsgillets ordförande, Johny Lindell.

Vid högtidslogen utnämnde Götiska förbundets stormästare också fem nya silvercommendörer inom förbundet. Silvercommendör kan den som har mer än 25 års medlemskap bli. Bland dessa var Rolf Gunnarsson och Håkan Reibäck från Hertig Carlslogen i Mariestad.

Commendörsgillet tilldelade dessutom Börje Pålsson, Lugnås och Roland Axelsson, Skövde, förbundets hederstecken för särskild insats.

Vid den efterföljande måltiden på Götala herrgård underhöll Elin Kjellqvist gästerna med sång till eget ackompanjemang. Ewert Jonsson höll de dekorerades tacktal, och gästernas tack framfördes av förbundets stormästare Bengt P Gustafsson.