31 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:03

Seniorer vet vart skiten tar vägen

MARIESTAD

Föreningen Aktiva seniorer var på studiebesök på Mariestads reningsverk i förra veckan. Ciceron var Mats Westlund. Först fick de se en lättförståelig och intressant film som i stora drag visade hur det går till från spolning på toaletten tills vattnet renat släpps ut i Vänern. Därefter berättade Mats och visade diagram och siffror över hela processen.

Efter detta gick föreningens medlemmar husesyn i kontrollrum och laboratorier. Utomhus, vid de stora bassängerna och ledningarna, kunde de följa avloppsvattnet som blev renare och renare till följd av olika åtgärder. De konstaterade att den stora anläggningen, som ligger i centrala Mariestad och är oumbärlig för vår överlevnad, är förvåningsvärt okänd för allmänheten. Alla var också mycket imponerade över processen och framförde sitt tack för mottagandet.

Föreningen Aktiva seniorer var på studiebesök på Mariestads reningsverk i förra veckan. Ciceron var Mats Westlund. Först fick de se en lättförståelig och intressant film som i stora drag visade hur det går till från spolning på toaletten tills vattnet renat släpps ut i Vänern. Därefter berättade Mats och visade diagram och siffror över hela processen.

Efter detta gick föreningens medlemmar husesyn i kontrollrum och laboratorier. Utomhus, vid de stora bassängerna och ledningarna, kunde de följa avloppsvattnet som blev renare och renare till följd av olika åtgärder. De konstaterade att den stora anläggningen, som ligger i centrala Mariestad och är oumbärlig för vår överlevnad, är förvåningsvärt okänd för allmänheten. Alla var också mycket imponerade över processen och framförde sitt tack för mottagandet.