28 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

Oktobermöte med sång och musik

OTTERBÄCKEN

Tisdagen den 14 oktober höll PRO Otterbäcken sitt Medlemsmöte i Otterbäckens Folkets hus. Cirka 30 medlemmar infann sig, och mötet startade med sedvanliga mötesförhandlingar. Birgit Götenstedt Dahllöf höll i klubban, då ordinarie ordförande Ingemar Åsberg hade meddelat förhinder.

Bland annat togs följande ärenden upp: Eventuell start av en datakurs till våren, beställning av almanackor för 2015, vår auktion i november – styrelsen vädjar till medlemmarna att skänka auktionsgods, julfesten den 9 december med julbord till en kostnad av 150 kronor per person, söndagscafé den 16 november i klubblokalen, veteranvetartävlingen den 3 november, då vi möter PRO Ullervad. Intresserade av tävlingen samlas vid gamla ICA-affären i Otterbäcken kl. 12.45 för samåkning.

Därefter avslutas mötesförhandlingarna och ord och ton överlämnas till Gunnar Wallmon.

Gunnar fick rungande applåder för sitt framträdande.

Underhållningen bröts efter en stund för en paus med kaffe och smörgås. Eftermiddagen avslutades med dragning på lotteriet. Därefter gick var och en hem till sitt efter en trevlig eftermiddag i gemytets tecken.

Tisdagen den 14 oktober höll PRO Otterbäcken sitt Medlemsmöte i Otterbäckens Folkets hus. Cirka 30 medlemmar infann sig, och mötet startade med sedvanliga mötesförhandlingar. Birgit Götenstedt Dahllöf höll i klubban, då ordinarie ordförande Ingemar Åsberg hade meddelat förhinder.

Bland annat togs följande ärenden upp: Eventuell start av en datakurs till våren, beställning av almanackor för 2015, vår auktion i november – styrelsen vädjar till medlemmarna att skänka auktionsgods, julfesten den 9 december med julbord till en kostnad av 150 kronor per person, söndagscafé den 16 november i klubblokalen, veteranvetartävlingen den 3 november, då vi möter PRO Ullervad. Intresserade av tävlingen samlas vid gamla ICA-affären i Otterbäcken kl. 12.45 för samåkning.

Därefter avslutas mötesförhandlingarna och ord och ton överlämnas till Gunnar Wallmon.

Gunnar fick rungande applåder för sitt framträdande.

Underhållningen bröts efter en stund för en paus med kaffe och smörgås. Eftermiddagen avslutades med dragning på lotteriet. Därefter gick var och en hem till sitt efter en trevlig eftermiddag i gemytets tecken.