28 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:03

Medlemsmöte med jurist som gäst

MARIESTAD

Ordförande för PRO Mariestad hälsade medlemmarna välkomna till mötet, föredrog dagordningen och inbjöd PROlogen till scenen. Kören underhöll med fler kända sånger.

Nästa år startar en ny mandatperiod för KPR-ledamöter. På mötet nominerades Bengt Åkerström som ordinarie ledamot och Ragnhild Strindevall som ersättare.

Lennart Westman rapporterade från KPR där statistik rörande särskilt boende jämförts mellan Mariestad och städer av jämförbar storlek. Kön till äldreboende har ökat under sommaren.

Ingbritt Hall informerade om teaterresa till Skövde och Singing´ in the rain den 6 december.

Duktiga medlemsvärvare belönades.

Efter kaffet tog Hemmajuristen, Ingemar Karlsson, vid. Han tog upp angelägna frågor gällande familjejuridik. Vi bör tänka oss för många gånger innan en fastighet överlåts på flera barn. Även om barnen håller sams kan ingifta ta strid. Intresset var stort och en hel del frågor gällande testamenten ställdes.

Ordförande för PRO Mariestad hälsade medlemmarna välkomna till mötet, föredrog dagordningen och inbjöd PROlogen till scenen. Kören underhöll med fler kända sånger.

Nästa år startar en ny mandatperiod för KPR-ledamöter. På mötet nominerades Bengt Åkerström som ordinarie ledamot och Ragnhild Strindevall som ersättare.

Lennart Westman rapporterade från KPR där statistik rörande särskilt boende jämförts mellan Mariestad och städer av jämförbar storlek. Kön till äldreboende har ökat under sommaren.

Ingbritt Hall informerade om teaterresa till Skövde och Singing´ in the rain den 6 december.

Duktiga medlemsvärvare belönades.

Efter kaffet tog Hemmajuristen, Ingemar Karlsson, vid. Han tog upp angelägna frågor gällande familjejuridik. Vi bör tänka oss för många gånger innan en fastighet överlåts på flera barn. Även om barnen håller sams kan ingifta ta strid. Intresset var stort och en hel del frågor gällande testamenten ställdes.