14 okt 2014 06:00

23 jan 2015 14:43

Jubileum för Aktiva seniorer

Den 8 oktober firade föreningen Aktiva seniorer sitt tioårsjubileum på Café Holmen. Ett 50-tal glada och festsugna medlemmar anlände och vimlade en stund i foajén.

Efter en stunds vimmel var det så dags för lite mat. Under middagen berättade ordförande Gunnel Ekfeldt lite om föreningens historia. Bland annat nämnde hon att den startade genom ett upprop i Mariestads-Tidningen den 8 oktober 2004, alltså på dagen tio år tidigare. Initiativtagare var Laila Johansson, före detta verksamhetschef på Medborgarskolan. Hon kontaktade Stig Ljungwald som blev interimistisk ordförande. Vid årsskiftet hade föreningen 54 medlemmar och av dem är ett 30-tal fortfarande kvar. Föreningen har vuxit och närmar sig 200 i medlemsantal.

Stig Ljungwald kompletterade med några minnesbilder från starten och gav den nuvarande styrelsen en eloge för ett bra program och för att ha ordnat festen. Under och efter middagen spelade Hova Sound musik från 1960- och 70-talet och spontandans uppstod.

Gillis Hellberg kåserade om humor och särskilt då om västgötsk sådan. Detta mottogs med många skratt och ljudliga applåder.

Den 8 oktober firade föreningen Aktiva seniorer sitt tioårsjubileum på Café Holmen. Ett 50-tal glada och festsugna medlemmar anlände och vimlade en stund i foajén.

Efter en stunds vimmel var det så dags för lite mat. Under middagen berättade ordförande Gunnel Ekfeldt lite om föreningens historia. Bland annat nämnde hon att den startade genom ett upprop i Mariestads-Tidningen den 8 oktober 2004, alltså på dagen tio år tidigare. Initiativtagare var Laila Johansson, före detta verksamhetschef på Medborgarskolan. Hon kontaktade Stig Ljungwald som blev interimistisk ordförande. Vid årsskiftet hade föreningen 54 medlemmar och av dem är ett 30-tal fortfarande kvar. Föreningen har vuxit och närmar sig 200 i medlemsantal.

Stig Ljungwald kompletterade med några minnesbilder från starten och gav den nuvarande styrelsen en eloge för ett bra program och för att ha ordnat festen. Under och efter middagen spelade Hova Sound musik från 1960- och 70-talet och spontandans uppstod.

Gillis Hellberg kåserade om humor och särskilt då om västgötsk sådan. Detta mottogs med många skratt och ljudliga applåder.