14 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

Månadsmöte med studiebesök

ÄLGARÅS

Älgarås PRO hade ett något annorlunda möte den 7 oktober, då medlemmarna var inbjudna till företaget Cleano på orten. Deltagarna delades upp i grupper för att få en informationsrunda om företaget, dess produkter och miljötänkande. Att det fanns så mycket olika produkter överraskade många.

Under tiden som visningen pågick, behandlades de olika punkterna på månadsmötets dagordning för de övriga. Ordförande Anita Johansson informerade om kommande aktiviteter; studiecirkel om landskapet Västmanland, en datakurs för nybörjare som startar under våren, en loppis med försäljning av hantverk och kaffeservering i november samt, julbordet i december.

Det informerades bland annat också om att föreningen kommer att vara representerad vid PRO:s höstmöte i Källby den 17 oktober. Och att föreningens sånggrupp framträder månaden att framträda på Björkängsgården i Töreboda och på Krabbängsgården i Moholm.

Under kaffet såldes lotter, där delar av vinsterna erhållits från Cleano.

Älgarås PRO hade ett något annorlunda möte den 7 oktober, då medlemmarna var inbjudna till företaget Cleano på orten. Deltagarna delades upp i grupper för att få en informationsrunda om företaget, dess produkter och miljötänkande. Att det fanns så mycket olika produkter överraskade många.

Under tiden som visningen pågick, behandlades de olika punkterna på månadsmötets dagordning för de övriga. Ordförande Anita Johansson informerade om kommande aktiviteter; studiecirkel om landskapet Västmanland, en datakurs för nybörjare som startar under våren, en loppis med försäljning av hantverk och kaffeservering i november samt, julbordet i december.

Det informerades bland annat också om att föreningen kommer att vara representerad vid PRO:s höstmöte i Källby den 17 oktober. Och att föreningens sånggrupp framträder månaden att framträda på Björkängsgården i Töreboda och på Krabbängsgården i Moholm.

Under kaffet såldes lotter, där delar av vinsterna erhållits från Cleano.