08 okt 2014 06:00

23 jan 2015 14:43

Kompisar från förr

De som för 60 år sedan började första klass på Söderåsens skola 1954, återförenades för en dag, lördagen den 4 oktober. Träffen startade på skolan, fortsatte sedan på Café Holmen där gemensam middag intogs. Det blev en sen kväll med mycket prat om gamla minnen.

Bakre raden från vänster: Roland Olson, Karl-Göran Hill, Seppo Salmivuori, Lars Holmen, Valter Wilhelmsson, Claes Nygren, Sven-Åke Gustafsson.

Främre raden från vänster: Katarina (Andersson) Pettersson, Lillebeth (Andersson) Bender, Tony (Gabrielsson) Dernsjö, Harrieth (Ekholm) Fouganthine, Helena (Olsson) Stenberg, Ulla (Gustafsson) Carlson, Margit Andersson.

De som för 60 år sedan började första klass på Söderåsens skola 1954, återförenades för en dag, lördagen den 4 oktober. Träffen startade på skolan, fortsatte sedan på Café Holmen där gemensam middag intogs. Det blev en sen kväll med mycket prat om gamla minnen.

Bakre raden från vänster: Roland Olson, Karl-Göran Hill, Seppo Salmivuori, Lars Holmen, Valter Wilhelmsson, Claes Nygren, Sven-Åke Gustafsson.

Främre raden från vänster: Katarina (Andersson) Pettersson, Lillebeth (Andersson) Bender, Tony (Gabrielsson) Dernsjö, Harrieth (Ekholm) Fouganthine, Helena (Olsson) Stenberg, Ulla (Gustafsson) Carlson, Margit Andersson.