02 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Återblickar på PRO:s septembermöte

Septembers medlemsmöte i PRO Mariestad inleddes med att ordförande hälsade nya och gamla medlemmar välkomna. Hon informerade om Peppar-Peppardagen, Dragspelets dag och möjligheten att prenumerera på lotter samt uppmanade till att utnyttja Fixar-Anders tjänster bättre.

Anngret Svensson från friskvårdskommittén överlämnade en gåva till Irene Eriksson som tack för flera års vattengympa.

PROlogen sjöng fram till kaffet.

Eftersom föreningen jubilerar i år var Björn Tropp inbjuden att berätta om åren runt 1944 i Mariestad. Han inledde med att visa bilder från det tyska stridsplan som nödlandat på Vänerns is. Därefter tog Björn med åhörarna på en promenad längs Västerlånggatan, Kungsgatan och John Hedins väg. Bildvisningen gav upphov till många igenkännande nickningar och mummel. PRO-medlemmarna blev bland annat påminda om att det då fanns många Konsumaffärer i staden.

Septembers medlemsmöte i PRO Mariestad inleddes med att ordförande hälsade nya och gamla medlemmar välkomna. Hon informerade om Peppar-Peppardagen, Dragspelets dag och möjligheten att prenumerera på lotter samt uppmanade till att utnyttja Fixar-Anders tjänster bättre.

Anngret Svensson från friskvårdskommittén överlämnade en gåva till Irene Eriksson som tack för flera års vattengympa.

PROlogen sjöng fram till kaffet.

Eftersom föreningen jubilerar i år var Björn Tropp inbjuden att berätta om åren runt 1944 i Mariestad. Han inledde med att visa bilder från det tyska stridsplan som nödlandat på Vänerns is. Därefter tog Björn med åhörarna på en promenad längs Västerlånggatan, Kungsgatan och John Hedins väg. Bildvisningen gav upphov till många igenkännande nickningar och mummel. PRO-medlemmarna blev bland annat påminda om att det då fanns många Konsumaffärer i staden.