12 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:42

Julia Caesar underhöll SPF:are

Ordföranden Kurt Karlsson kunde hälsa 116 Töreboda-SPF:are välkomna till en träff i Töreboda församlingshem den 1 september. Särskilt välkommen var eftermiddagens underhållare Leif Johansson med pianist Per-Olof Grumer samt också ett antal nya medlemmar. En tyst minut hölls till minne av sex bortgångna medlemmar.

Vuxenskolans Yvonne Bergman-Lundin informerade om höstens kursverksamhet.

Därefter tog dagens underhållare över och publiken bjöds på ett axplock sånger ur Julia Caesars repertoar blandat med flera roliga historier.

Han avslutade med att delvis ta av förklädnaden och presenterade sig och sin pianist. Därefter imiterade han Zarah Leander och sjöng en sång ur hennes repertoar. Båda aktörerna var mycket duktiga och väl värda alla applåder.

Efter detta bjöd föreningen på kaffe.

Ordföranden avslutade träffen och manade besökarna att anmäla sig till de kurser som intresserar. Han tackade också kökspersonal och alla som medverkat och bidragit till den goda stämningen.

Vuxenskolans Yvonne Bergman-Lundin informerade om höstens kursverksamhet.

Därefter tog dagens underhållare över och publiken bjöds på ett axplock sånger ur Julia Caesars repertoar blandat med flera roliga historier.

Han avslutade med att delvis ta av förklädnaden och presenterade sig och sin pianist. Därefter imiterade han Zarah Leander och sjöng en sång ur hennes repertoar. Båda aktörerna var mycket duktiga och väl värda alla applåder.

Efter detta bjöd föreningen på kaffe.

Ordföranden avslutade träffen och manade besökarna att anmäla sig till de kurser som intresserar. Han tackade också kökspersonal och alla som medverkat och bidragit till den goda stämningen.