10 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:41

Storstubbar och småstubbar på släktträff

Den 23 augusti var det släktträff i Österängs bygdegård.

Då samlades barnen till Sven och Margareta Andersson, Österäng: Jan, Ulla, Stig-Åke, Lena och Inger, med respektive samt deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 63 personer var med (sex kunde inte komma).

Träffen inleddes med att samling vid Svens och Margaretas grav på Forshems kyrkogård. Därefter samlades man i Österängs bygdegård och intog kaffe med tårta. Eftermiddagen förgylldes med aktiviteter och senare på kvällen tändes grillarna. Efter en trevlig dag tackade alla varandra.

Då samlades barnen till Sven och Margareta Andersson, Österäng: Jan, Ulla, Stig-Åke, Lena och Inger, med respektive samt deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 63 personer var med (sex kunde inte komma).

Träffen inleddes med att samling vid Svens och Margaretas grav på Forshems kyrkogård. Därefter samlades man i Österängs bygdegård och intog kaffe med tårta. Eftermiddagen förgylldes med aktiviteter och senare på kvällen tändes grillarna. Efter en trevlig dag tackade alla varandra.