04 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Uppskattad sång på föreningsmöte

Stig Sandberg från Sollebrunn underhöll vid Hjärt-lungföreningen i Norra Skaraborgs månadsmöte i församlingshemmet häromdagen.

Underhållaren – föga känd av de allra flesta mötesdeltagarna – gjorde ett bejublat framträdande med sina tolkningar av såväl läsarsånger som exempelvis poeten Dan Anderssons visor.

De 80-tal föreningsmedlemmar som mötte upp fick också tillfälle att lufta sina lungor i några av Stig Sandbergs väl utvalda melodier, som sammanlänkades med hans budskap om en bättre värld.

Vid inledningen av mötet deltog dessutom föreningens egen sånggrupp och ordföranden Willy Persson gav information om det senaste inom föreningen, regionen och riksorganisationen. Vad gäller föreningens utveckling finns enligt Willy Persson såväl positiva som negativa vibbar att arbeta med.

Mötet avslutades som brukligt är med en gemensam kaffestund och lottdragning.

Underhållaren – föga känd av de allra flesta mötesdeltagarna – gjorde ett bejublat framträdande med sina tolkningar av såväl läsarsånger som exempelvis poeten Dan Anderssons visor.

De 80-tal föreningsmedlemmar som mötte upp fick också tillfälle att lufta sina lungor i några av Stig Sandbergs väl utvalda melodier, som sammanlänkades med hans budskap om en bättre värld.

Vid inledningen av mötet deltog dessutom föreningens egen sånggrupp och ordföranden Willy Persson gav information om det senaste inom föreningen, regionen och riksorganisationen. Vad gäller föreningens utveckling finns enligt Willy Persson såväl positiva som negativa vibbar att arbeta med.

Mötet avslutades som brukligt är med en gemensam kaffestund och lottdragning.