19 aug 2014 06:00

23 jan 2015 14:40

SPF reste till Sätra bruk

Torsdagen den 14 augusti samlades 49 medlemmar i SPF Mariestad för en halvdagsresa till Sätra bruk.

Efter en god lunch i herrgårdsbyggnaden fortsatte vi till den nybyggda konferenslokalen. Här tog Ingemar Wikenros emot oss för att berätta om Sätra bruks historia. Bland annat att det svenska järnet på 1700-talet svarade för drygt hälften av rikets totala export och att myndigheterna oroades över att skogen i bergslagen skulle ta slut. Rådmannen Jöns Koch fick tillstånd av kung Fredrik I att uppföra en stångjärnshammare med två härdar mellan Sätra och Hovets hemman. Tackjärnet skulle köpas från orter i Värmland. För att hedra kungen döptes järnbruket till Fredriksfors.

Ett tiotal personer ansvarade under årens lopp som brukspatroner för verksamheten vid Sätra. I mitten av 1800-talet lades många järnbruk ned på grund av bristande lönsamhet. När stångjärnssmidet upphörde slutade också namnet Fredriksfors bruk att användas.

Dåvarande ägaren till Sätra lät uppföra två slipmassafabriker för tillverkning av pappersmassa med god lönsamhet under ett par decennier. Sedan utkonkurrerades metoden av olika kemiska processer. En ny modern såg sattes upp 1873. Denna verksamhet pågick fram till 1986. Sätra bruk ägs sedan 1935 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Gun Fahlén tackade Ingemar Wikenros för ett intressant föredrag. Vi fortsatte resan på natursköna småvägar och stannade för en kaffepaus vid Korssjöns badplats. Vädergudarna var med oss och regnet gjorde ett uppehåll medan vi drack kaffe och åt hembakade bullar. Gun tackade Lars Blomgren som körde bussen lugnt och säkert.

Efter en god lunch i herrgårdsbyggnaden fortsatte vi till den nybyggda konferenslokalen. Här tog Ingemar Wikenros emot oss för att berätta om Sätra bruks historia. Bland annat att det svenska järnet på 1700-talet svarade för drygt hälften av rikets totala export och att myndigheterna oroades över att skogen i bergslagen skulle ta slut. Rådmannen Jöns Koch fick tillstånd av kung Fredrik I att uppföra en stångjärnshammare med två härdar mellan Sätra och Hovets hemman. Tackjärnet skulle köpas från orter i Värmland. För att hedra kungen döptes järnbruket till Fredriksfors.

Ett tiotal personer ansvarade under årens lopp som brukspatroner för verksamheten vid Sätra. I mitten av 1800-talet lades många järnbruk ned på grund av bristande lönsamhet. När stångjärnssmidet upphörde slutade också namnet Fredriksfors bruk att användas.

Dåvarande ägaren till Sätra lät uppföra två slipmassafabriker för tillverkning av pappersmassa med god lönsamhet under ett par decennier. Sedan utkonkurrerades metoden av olika kemiska processer. En ny modern såg sattes upp 1873. Denna verksamhet pågick fram till 1986. Sätra bruk ägs sedan 1935 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Gun Fahlén tackade Ingemar Wikenros för ett intressant föredrag. Vi fortsatte resan på natursköna småvägar och stannade för en kaffepaus vid Korssjöns badplats. Vädergudarna var med oss och regnet gjorde ett uppehåll medan vi drack kaffe och åt hembakade bullar. Gun tackade Lars Blomgren som körde bussen lugnt och säkert.

  • Ewa Colliander