15 jul 2014 18:25

23 jan 2015 14:27

Högtidsloge i klosterkyrkan

VARNHEM: Fyrsällskapet fick stipendium av riddaregille

Den 27 oktober var den gamla stenkyrkan i Varnhem välfylld av medlemmar i Götiska förbundet och andra gäster.

Då firades nämligen gemensam högtidsloge av Commendörsgillet Skaraborg med riddaregillena Afzelius, Olof Skötkonung, Hertig Carl och Carl XIV Johan.

Högtiden bestod bland annat av utdelning av utmärkelser till förtjänta bröder, varav flera från Mariestad.

Riddaregillet Hertig Carls stipendium för 2013 delades också ut. I år gick det till Mariestads fyrsällskap. Gillets ordförande Martti Kåhlman läste upp tillkännagivandet. Fyrsällskapets arbete med räddning och upprustning av fyrar i Mariestadssjön och dess stränder faller väl in i begreppet kulturvård, ett av Götiska förbundets syften. Diplomet och postväxel à 5 000 kronor mottogs av sällskapets ordförande Lennart Högstedt.

Götiska Commendörers ungdomsstipendium för kulturgärningar i Skaraborg gick i år till skådespelare Filip Johansson från Töreboda. Filip är känd från scenuppsättningen av Dirty Dancing på Chinateatern i Stockholm. I höst har han börjat skådespelarutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö.

Skifte av verksamhetsår genomfördes ritualenligt genom att lågan från det gamla förbundsljuset till det nya överfördes, med alla gillesordförandens medverkan. Riddaregillet Hertig Carls ordförande Martti Kåhlman nedlade sitt ämbete och återlämnade sina insignier. Högsätet övertogs av Arne Jansson, vars första uppdrag som ordförande var att utnämna Martti Kåhlman till hedersledamot i Riddaregillet, för dennes gärning som ordförande.

Efterföljande högtidsmåltid avnjöts i Götala herrgård, med 75 – 80 deltagare.

Då firades nämligen gemensam högtidsloge av Commendörsgillet Skaraborg med riddaregillena Afzelius, Olof Skötkonung, Hertig Carl och Carl XIV Johan.

Högtiden bestod bland annat av utdelning av utmärkelser till förtjänta bröder, varav flera från Mariestad.

Riddaregillet Hertig Carls stipendium för 2013 delades också ut. I år gick det till Mariestads fyrsällskap. Gillets ordförande Martti Kåhlman läste upp tillkännagivandet. Fyrsällskapets arbete med räddning och upprustning av fyrar i Mariestadssjön och dess stränder faller väl in i begreppet kulturvård, ett av Götiska förbundets syften. Diplomet och postväxel à 5 000 kronor mottogs av sällskapets ordförande Lennart Högstedt.

Götiska Commendörers ungdomsstipendium för kulturgärningar i Skaraborg gick i år till skådespelare Filip Johansson från Töreboda. Filip är känd från scenuppsättningen av Dirty Dancing på Chinateatern i Stockholm. I höst har han börjat skådespelarutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö.

Skifte av verksamhetsår genomfördes ritualenligt genom att lågan från det gamla förbundsljuset till det nya överfördes, med alla gillesordförandens medverkan. Riddaregillet Hertig Carls ordförande Martti Kåhlman nedlade sitt ämbete och återlämnade sina insignier. Högsätet övertogs av Arne Jansson, vars första uppdrag som ordförande var att utnämna Martti Kåhlman till hedersledamot i Riddaregillet, för dennes gärning som ordförande.

Efterföljande högtidsmåltid avnjöts i Götala herrgård, med 75 – 80 deltagare.