03 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Sommarbilden

Pingstavall i Björsäter, där en höhässja restes i midsommartid. Larseric Nyberg, som är tidigare kyrkoherde i Björsäter och nu boende granne med Pingstavall har tagit bilden och berättar att platsen är en allmänning, där man i gamla tider samlades till fest och lek. Bilden påminner fotografen om hans barndoms somrar på 1940-50 talet, då han var barn och ”hängde hö” hemma på gården.

Pingstavall i Björsäter, där en höhässja restes i midsommartid. Larseric Nyberg, som är tidigare kyrkoherde i Björsäter och nu boende granne med Pingstavall har tagit bilden och berättar att platsen är en allmänning, där man i gamla tider samlades till fest och lek. Bilden påminner fotografen om hans barndoms somrar på 1940-50 talet, då han var barn och ”hängde hö” hemma på gården.