01 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Möte med sillfest

MÖTESREFERAT

PRO-Lyrestad. Sjötorp har haft våravslutning med en trevlig sillfest. Drygt 40 medlemmar hade infunnit sig för att tillsammans smaka av den goda sillen och potatisen med alla tillbehör.

Vi köpte lotter som vanligt, drack kaffe och trivdes. Som extra krydda på lottdragningen hade en medlem skänkt ett antal tomatplantor till oss som vi delade ut tillsammans med de obligatoriska kaffepaketen som vinster. Återstoden av plantorna fick de som ville ta med sig hem för att förhoppningsvis så småningom få fina tomater att skörda.

Ordföranden påminde om vår auktion som blir på Hamnmagasinet Lyrestad senare i sommar, samt tackade för den fina festen och önskade oss alla en trevlig sommar.

PRO-Lyrestad. Sjötorp har haft våravslutning med en trevlig sillfest. Drygt 40 medlemmar hade infunnit sig för att tillsammans smaka av den goda sillen och potatisen med alla tillbehör.

Vi köpte lotter som vanligt, drack kaffe och trivdes. Som extra krydda på lottdragningen hade en medlem skänkt ett antal tomatplantor till oss som vi delade ut tillsammans med de obligatoriska kaffepaketen som vinster. Återstoden av plantorna fick de som ville ta med sig hem för att förhoppningsvis så småningom få fina tomater att skörda.

Ordföranden påminde om vår auktion som blir på Hamnmagasinet Lyrestad senare i sommar, samt tackade för den fina festen och önskade oss alla en trevlig sommar.