19 jun 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Förening såg släktgård på kullen

Ett 20-tal medlemmar från Öttums hembygdsförening besökte lördagen den 14 juni Kinnekulle. De var inbjudna av sin vice ordförande Hans Ljungkvist och hans hustru Mari.

De har sitt sommarställe i Medelplana – ett avstyckat egna hem under Hissingsgården – en släktgård som gått i arv på Maris sida. När Hans och Marie övertog gården fanns mycket att göra med den gamla ladugården och brygghuset, som även varit boningshus. Det är uppfört på mitten av 1700-talet. Ladugården kom till i mitten av 1800-talet. Det nyare bostadshuset uppfördes år 1904. Familjen fick ekonomiskt stöd för att rusta upp så väl jordkällare, brygghus som ladugård.

Huset är som ett museum, inget har plockats bort. Hans berättade att han har funnit många saker som han än inte vet vad de hade för funktion. I samband med visningen av gården fick besökarna på att träffa Kinnekulle hembygdsförenings ordförande Gill Bengtsson, som öppnade dörrarna till Eskilssons Kopparslageri och berättade om dess 100-åriga epok.

När Kinnekulle hembygdsföreningen har sin höstvandring i september ska Hans och Mari åter visa sina hus för allmänheten.

De har sitt sommarställe i Medelplana – ett avstyckat egna hem under Hissingsgården – en släktgård som gått i arv på Maris sida. När Hans och Marie övertog gården fanns mycket att göra med den gamla ladugården och brygghuset, som även varit boningshus. Det är uppfört på mitten av 1700-talet. Ladugården kom till i mitten av 1800-talet. Det nyare bostadshuset uppfördes år 1904. Familjen fick ekonomiskt stöd för att rusta upp så väl jordkällare, brygghus som ladugård.

Huset är som ett museum, inget har plockats bort. Hans berättade att han har funnit många saker som han än inte vet vad de hade för funktion. I samband med visningen av gården fick besökarna på att träffa Kinnekulle hembygdsförenings ordförande Gill Bengtsson, som öppnade dörrarna till Eskilssons Kopparslageri och berättade om dess 100-åriga epok.

När Kinnekulle hembygdsföreningen har sin höstvandring i september ska Hans och Mari åter visa sina hus för allmänheten.