18 jun 2014 06:00

23 jan 2015 14:38

Förening sökte lyckan

Lycka var temat då Professor Bengt Brülde föreläste för anhörigföreningen för psykiatriskt samarbete i Skaraborg.

Nytta förenades med nöje då drygt 30 personer gjorde en familjeresa till Lumber&Karle i Kvänum för att fördjupa sig i temat Lycka, och avsluta i teaterladan i Larv med föreställningen ”Lånta fjädrar”. Resan leddes av Annelie Nielsen-Fernström, ordförande för FPS.

Anhörigföreningen FPS samlas till månadsmöten för att ge stöd till anhöriga för personer med psykiska funktionshinder samt att arbeta för psykiatrisk vård av hög kvalitet. Man bevakar också och verkar för att kommunerna lever upp till psykiatrireformen.

Bengt Brülde är en av förgrundsgestalterna för forskning om lycka i Sverige. Han fokuserade på lycka som eufori (sinnesrus), som sinnesfrid och som subjektivt välbefinnande. Forskning som gjorts handlar om vad det är som gör att en människa mår bra och vad det är som gör att man är nöjd med sitt liv.

Flera frågor från publiken fick helt motsatt svar än man tänkt sig. Bengt Brülde bekräftade dock att psykisk ohälsa är värre än fysisk.

Nytta förenades med nöje då drygt 30 personer gjorde en familjeresa till Lumber&Karle i Kvänum för att fördjupa sig i temat Lycka, och avsluta i teaterladan i Larv med föreställningen ”Lånta fjädrar”. Resan leddes av Annelie Nielsen-Fernström, ordförande för FPS.

Anhörigföreningen FPS samlas till månadsmöten för att ge stöd till anhöriga för personer med psykiska funktionshinder samt att arbeta för psykiatrisk vård av hög kvalitet. Man bevakar också och verkar för att kommunerna lever upp till psykiatrireformen.

Bengt Brülde är en av förgrundsgestalterna för forskning om lycka i Sverige. Han fokuserade på lycka som eufori (sinnesrus), som sinnesfrid och som subjektivt välbefinnande. Forskning som gjorts handlar om vad det är som gör att en människa mår bra och vad det är som gör att man är nöjd med sitt liv.

Flera frågor från publiken fick helt motsatt svar än man tänkt sig. Bengt Brülde bekräftade dock att psykisk ohälsa är värre än fysisk.