27 maj 2014 06:00

23 jan 2015 14:37

Släktforskare mötte Fröding

Mariestads släktforskareförening har fortsatt sin serie av resor. Denna gång gick resan, under ledning av Eva Ekman, som underhöll med historiens vingslag, till Värmland.

Första stoppet var Väse hembygdsgård. Nuvarande mangårdsbyggnad flyttades till Mölntorp av dåvarande ägaren omkring 1860 från hemmanet Västra Ve. Den var där uppförd som gästgivargård och tingslokal. Till gården har flyttats ett soldattorp som under indelningsverkets tid hörde till Mölntorp. Vid vårt besök användes torpet av klass 4 som fick lära sig baka tunnbröd på gammalt vis. På gården finns även en liten stuga, Lill-Maries stuga, vilken stått på det som tidigare var Väse sockenallmänning. Där fick mindre bemedlade från socknen slå sig ner och söka sin utkomst, sysslande med allehanda hantverk, och boende i små stugor på ofri grund. På allmänningen fanns under 1800-talet över hundra sådana små stugor.

Resan fortsatte till Arkivcentrum Värmland i Karlstad, som erbjuder en unik möjlighet att få svar på frågor om det värmländska samhällslivet från medeltid till nutid.

Efter Karlstad var det äntligen dags för lunch på Alsters herrgård, Gustav Frödings barndomshem och födelseplats. Alsters herrgård är en 1700-talsherrgård. Frödings farfar köpte gården 1837.

Efter lunchen fick vi en fantastisk guidning av vår unga guide som på ett mycket personligt och underhållande sätt, där applåderna rungade tätt, gav oss en resa genom Gustafs liv med både berättelser och dikter fram till hans död endast 50 år gammal.

Efter en mycket givande och trevlig dag vände vi åter hemåt och kunde summera våra upplevelser.

Första stoppet var Väse hembygdsgård. Nuvarande mangårdsbyggnad flyttades till Mölntorp av dåvarande ägaren omkring 1860 från hemmanet Västra Ve. Den var där uppförd som gästgivargård och tingslokal. Till gården har flyttats ett soldattorp som under indelningsverkets tid hörde till Mölntorp. Vid vårt besök användes torpet av klass 4 som fick lära sig baka tunnbröd på gammalt vis. På gården finns även en liten stuga, Lill-Maries stuga, vilken stått på det som tidigare var Väse sockenallmänning. Där fick mindre bemedlade från socknen slå sig ner och söka sin utkomst, sysslande med allehanda hantverk, och boende i små stugor på ofri grund. På allmänningen fanns under 1800-talet över hundra sådana små stugor.

Resan fortsatte till Arkivcentrum Värmland i Karlstad, som erbjuder en unik möjlighet att få svar på frågor om det värmländska samhällslivet från medeltid till nutid.

Efter Karlstad var det äntligen dags för lunch på Alsters herrgård, Gustav Frödings barndomshem och födelseplats. Alsters herrgård är en 1700-talsherrgård. Frödings farfar köpte gården 1837.

Efter lunchen fick vi en fantastisk guidning av vår unga guide som på ett mycket personligt och underhållande sätt, där applåderna rungade tätt, gav oss en resa genom Gustafs liv med både berättelser och dikter fram till hans död endast 50 år gammal.

Efter en mycket givande och trevlig dag vände vi åter hemåt och kunde summera våra upplevelser.

  • Lennart Janson