24 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Skagenmålarna i ord och bild

MARIESTAD

Vid sitt månadsmöte den 14 maj hade föreningen Aktiva seniorer besök av konstvetaren Eira Wold från Lidköping.

Ordförande Gunnel Ekfeldt inledde med att hälsa alla välkomna. Ett speciellt välkommen riktades till de nya medlemmar som kommit dit.

Eira Wold berättade om några av de tongivande Skagenmålarna, men också om byn Skagen, som fick stadsrättigheter redan 1413, och det hårda livet som fiskare.

De konstnärer Eira lade tonvikten vid var de äkta paren Ancher och Kröyer. Hon visade bilder av deras målningar och analyserade dem. Anna och Michael Ancher var det samlande paret i kolonierna av konstnärer på 1870–1880-talet. Anna var infödd Skagenbo medan Michael var inflyttad. Peder Severin Kröyer var av norsk börd, kom till Skagen; blev betagen av ljuset och miljön och blev kvar. Anna Kröyer kom till Skagen för att gå en målarkurs, träffade PS Kröyer och blev kvar. Hon gifte sedermera om sig med Hugo Alfvén och bosatte sig i Sverige.

Föreläsningen var mycket uppskattad av de cirka 40 åhörarna man talade om att ordna en Skagenresa för föreningens medlemmar.

Vid sitt månadsmöte den 14 maj hade föreningen Aktiva seniorer besök av konstvetaren Eira Wold från Lidköping.

Ordförande Gunnel Ekfeldt inledde med att hälsa alla välkomna. Ett speciellt välkommen riktades till de nya medlemmar som kommit dit.

Eira Wold berättade om några av de tongivande Skagenmålarna, men också om byn Skagen, som fick stadsrättigheter redan 1413, och det hårda livet som fiskare.

De konstnärer Eira lade tonvikten vid var de äkta paren Ancher och Kröyer. Hon visade bilder av deras målningar och analyserade dem. Anna och Michael Ancher var det samlande paret i kolonierna av konstnärer på 1870–1880-talet. Anna var infödd Skagenbo medan Michael var inflyttad. Peder Severin Kröyer var av norsk börd, kom till Skagen; blev betagen av ljuset och miljön och blev kvar. Anna Kröyer kom till Skagen för att gå en målarkurs, träffade PS Kröyer och blev kvar. Hon gifte sedermera om sig med Hugo Alfvén och bosatte sig i Sverige.

Föreläsningen var mycket uppskattad av de cirka 40 åhörarna man talade om att ordna en Skagenresa för föreningens medlemmar.