24 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Syförening i Ekeskog 100-årsjubilerade

EKESKOG

I samband med att Ekeskogs kyrkliga syförening den 21 maj bjöd de äldre i socknen på en måltid i bygdegården firades föreningens 100-årsjubileum.

I Töreboda gjordes på hösten 1914, efter utbrottet av första världskriget, ett upprop med uppmaning till alla kvinnor att sticka sockar och vantar till landstormen. Det är troligt att Ekeskogskvinnorna då bildade sin egen sykrets för att hjälpa till.

De nuvarande medlemmarna i syföreningen berättade om läget 1914, om bondetåget, första världskrigets utbrott, och om hur det stod till i Ekeskog med kyrka, skolor och kommunikationer samt om hur jordbruket bedrevs och om vad man åt.

Kantor Maria Johnson och Anders Ahlenius underhöll med sång, både sjömansvisor och allsång.

Det hela avslutades med att komminister Maria Norberg talade, bland annat om att hela livet kan ses som ett broderi, där varje litet stygn är lika viktigt.

Slutligen sjöngs ”En vänlig grönskas rika dräkt” innan Ragnar Wallin framförde de 35 gästernas tack.

I samband med att Ekeskogs kyrkliga syförening den 21 maj bjöd de äldre i socknen på en måltid i bygdegården firades föreningens 100-årsjubileum.

I Töreboda gjordes på hösten 1914, efter utbrottet av första världskriget, ett upprop med uppmaning till alla kvinnor att sticka sockar och vantar till landstormen. Det är troligt att Ekeskogskvinnorna då bildade sin egen sykrets för att hjälpa till.

De nuvarande medlemmarna i syföreningen berättade om läget 1914, om bondetåget, första världskrigets utbrott, och om hur det stod till i Ekeskog med kyrka, skolor och kommunikationer samt om hur jordbruket bedrevs och om vad man åt.

Kantor Maria Johnson och Anders Ahlenius underhöll med sång, både sjömansvisor och allsång.

Det hela avslutades med att komminister Maria Norberg talade, bland annat om att hela livet kan ses som ett broderi, där varje litet stygn är lika viktigt.

Slutligen sjöngs ”En vänlig grönskas rika dräkt” innan Ragnar Wallin framförde de 35 gästernas tack.