20 maj 2014 06:00

23 jan 2015 14:36

Skolbesök från Tanzania

Rektor Clement Mnkeni från Umoja Secondary School i Tanzania vill själv framföra ett tack till Högelidsskolans elever. I fredags besökte han elevrådet och klass 9d.

Högelidsskolans elever har skickat pengar till ” Sveas fond” för att hjälpa fattiga skolelever med deras skolavgifter.

Rektor Mnkeni var på en Sida-kurs i Härnösand, men ville också besöka Högelidsskolan för att tacka för de 25 000 kronor elevrådet sände i början av vårterminen. Hög- och gymnasieskolan i Simbo har en hel del elever som är föräldralösa på grund av aids, och dessa samt andra fattiga barn får nu hjälp att betala de skolavgifter som alla barn i Afrika måste betala.

Mnkeni tackade innerligt elevrådet för deras insatser. Han berättade om tidigare hjälp från bland annat Mariaskolan och lovordade högstadiernas dagsverken till stöd för fattiga länder.

Simbo Primary School, som byggts med dagsverkespengar från högstadieelever i Mariestad, var i år den bästa skolan i hela distriktet. Dessutom har en fin förskola byggts med sådana pengar samt flyktingskolor som lyckats bra.

Mnkeni försäkrade att alla pengar kommit fram och används till stor nytta för många.

– Utbildning är framtiden – en hjälp till självhjälp, sa rektor Mnkeni som var väldigt imponerad av att skolans elever stänger sin skola en dag för att jobba för solidaritet med de fattiga i världen.

Högelidsskolans elever har skickat pengar till ” Sveas fond” för att hjälpa fattiga skolelever med deras skolavgifter.

Rektor Mnkeni var på en Sida-kurs i Härnösand, men ville också besöka Högelidsskolan för att tacka för de 25 000 kronor elevrådet sände i början av vårterminen. Hög- och gymnasieskolan i Simbo har en hel del elever som är föräldralösa på grund av aids, och dessa samt andra fattiga barn får nu hjälp att betala de skolavgifter som alla barn i Afrika måste betala.

Mnkeni tackade innerligt elevrådet för deras insatser. Han berättade om tidigare hjälp från bland annat Mariaskolan och lovordade högstadiernas dagsverken till stöd för fattiga länder.

Simbo Primary School, som byggts med dagsverkespengar från högstadieelever i Mariestad, var i år den bästa skolan i hela distriktet. Dessutom har en fin förskola byggts med sådana pengar samt flyktingskolor som lyckats bra.

Mnkeni försäkrade att alla pengar kommit fram och används till stor nytta för många.

– Utbildning är framtiden – en hjälp till självhjälp, sa rektor Mnkeni som var väldigt imponerad av att skolans elever stänger sin skola en dag för att jobba för solidaritet med de fattiga i världen.

  • Rolf Oldin