16 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Aktiva seniorer på utflykt till Sätra bruk

Aktiva seniorer i Mariestad tog sig med bil till Sätra bruk, där vi möttes av vår guide Ingemar Vikenros, som berättade och visade bilder om brukets historia.

Vikenros berättade bland annat att det upprättades ett järnbruk vid Sätra gård redan 1739. Initiativtagare till bruket var Jöns Koch tillsammans med Sebastian Tham. För att hedra den regerande kungen, Fredrik I, som även utfärdade privilegiebrevet, döptes det nya järnbruket till Fredriksfors. Tillverkningen kom igång och utgjordes av stångjärn i olika dimensioner. Det exporterades bland annat till England. 1895 tillverkades det sista stångjärnet vid bruket.

En ny, modern, såg sattes upp 1873, som från början drevs med vattenhjul, därefter fick den kraften från en vattenturbin. Elektricitet kom till de bofasta redan under 1800-talet. Under 1900-talet gjordes flera investeringar i nya maskiner, större sågdammar, barkningsanläggning, spånsilos och brädgård med mera

Sätra bruk ägs sedan 1935 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som ska främja upplysning och forskning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Efter denna och ytterligare information av vår guide, var det dags för en vällagad och välsmakande lunch på herrgården, med mycket prat och social gemenskap.

Vikenros berättade bland annat att det upprättades ett järnbruk vid Sätra gård redan 1739. Initiativtagare till bruket var Jöns Koch tillsammans med Sebastian Tham. För att hedra den regerande kungen, Fredrik I, som även utfärdade privilegiebrevet, döptes det nya järnbruket till Fredriksfors. Tillverkningen kom igång och utgjordes av stångjärn i olika dimensioner. Det exporterades bland annat till England. 1895 tillverkades det sista stångjärnet vid bruket.

En ny, modern, såg sattes upp 1873, som från början drevs med vattenhjul, därefter fick den kraften från en vattenturbin. Elektricitet kom till de bofasta redan under 1800-talet. Under 1900-talet gjordes flera investeringar i nya maskiner, större sågdammar, barkningsanläggning, spånsilos och brädgård med mera

Sätra bruk ägs sedan 1935 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som ska främja upplysning och forskning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Efter denna och ytterligare information av vår guide, var det dags för en vällagad och välsmakande lunch på herrgården, med mycket prat och social gemenskap.

  • Ingegerd Dagobert