15 maj 2014 06:00

23 jan 2015 14:36

Släktforskare besökte föreningsarkivet

Mariestadsbygdens släktforskareförening har varit på bilutflykt till Lidköping.

Dagens första och viktigaste anhalt var Skaraborgs föreningsarkiv. Arkivarie Elisabet Eriksson guidade bland arkivhandlingar för 3 500 föreningar. Folkrörelser och föreningar är en del av vårt samhälle som sedan slutet av 1800-talet har påverkat och förändrat samhällsutvecklingen.

I arkivet finns politiska, fackliga, religiösa, kooperativa, nykterhets-, bildnings-, ungdoms-, idrotts-, kultur-, samt övriga organisationer.

Där finns även en stor samling fanor, standar och affischer samt fotografier med mera.

Föreningsarkivet tar emot och ordnar handlingar för föreningar men ger även rådgivning i arkivfrågor.

Efter en välbehövlig fikapaus åkte sällskapet vidare till Råda kyrka där föreningens ordförande Christer Bengtsson gav oss en inblick i kyrkans historia: Den är uppförd under 1100-talet. Från kyrkans första tid återstår endast murpartiet i kyrkans västra del med den smala, ovanligt formade portalen. Den östra delen av kyrkan är från 1200-talet. På 1400-talet tillbyggdes ett torn i väster, vapenhus och sakristia. Dessutom ersattes kyrkans platta trätak med de nuvarande valven. Målningarna i valven gjordes 1632. En runsten från cirka år 1000 finns inmurad på utsidan i vapenhusets vägg. Den höga tornspiran, som varit ett landmärke för seglare på Kinneviken, förstördes den 8 maj 1874 av åska.

Dagen avslutades med ett intressant besök på Vänermuseet i Lidköping.

Dagens första och viktigaste anhalt var Skaraborgs föreningsarkiv. Arkivarie Elisabet Eriksson guidade bland arkivhandlingar för 3 500 föreningar. Folkrörelser och föreningar är en del av vårt samhälle som sedan slutet av 1800-talet har påverkat och förändrat samhällsutvecklingen.

I arkivet finns politiska, fackliga, religiösa, kooperativa, nykterhets-, bildnings-, ungdoms-, idrotts-, kultur-, samt övriga organisationer.

Där finns även en stor samling fanor, standar och affischer samt fotografier med mera.

Föreningsarkivet tar emot och ordnar handlingar för föreningar men ger även rådgivning i arkivfrågor.

Efter en välbehövlig fikapaus åkte sällskapet vidare till Råda kyrka där föreningens ordförande Christer Bengtsson gav oss en inblick i kyrkans historia: Den är uppförd under 1100-talet. Från kyrkans första tid återstår endast murpartiet i kyrkans västra del med den smala, ovanligt formade portalen. Den östra delen av kyrkan är från 1200-talet. På 1400-talet tillbyggdes ett torn i väster, vapenhus och sakristia. Dessutom ersattes kyrkans platta trätak med de nuvarande valven. Målningarna i valven gjordes 1632. En runsten från cirka år 1000 finns inmurad på utsidan i vapenhusets vägg. Den höga tornspiran, som varit ett landmärke för seglare på Kinneviken, förstördes den 8 maj 1874 av åska.

Dagen avslutades med ett intressant besök på Vänermuseet i Lidköping.

  • Lennart Janson