15 maj 2014 06:00

23 jan 2015 14:36

Gjorde fint på gården

Goda grannar med gröna fingrar

Den nya bostadsrättsföreningen Sjöporten 2 på Ekudden ordnade gemensam trädgårdsdag i söndags.

Det nya bostadsområdet med tre bostadsrättsföreningar i tre hus längst ut mot Ekudden byggdes under perioden 2011–13. I hus nummer två finns bostadsrättsföreningen Sjöporten 2 med 21 bostadsrättslägenheter. Den består av medlemmar med stort engagemang, beredda till frivilliga insatser av många olika slag – som på kort tid har lett till många kontakter, trivsel och gemenskap i huset.

I söndags träffades 25 av de boende i huset för att hjälpas åt med anläggningen av en trädgård på den gemensamma tomten.

Merparten av de boende är engagerade i föreningens styrelse och miljögrupp och trädgårdens utformning har planerats vid många sammankomster och resor under vintern och våren. De gemensamma arbetsinsatserna gör det möjligt att till en rimlig kostnad få vackra rabatter och planteringar i föreningens trädgård.

Det nya bostadsområdet med tre bostadsrättsföreningar i tre hus längst ut mot Ekudden byggdes under perioden 2011–13. I hus nummer två finns bostadsrättsföreningen Sjöporten 2 med 21 bostadsrättslägenheter. Den består av medlemmar med stort engagemang, beredda till frivilliga insatser av många olika slag – som på kort tid har lett till många kontakter, trivsel och gemenskap i huset.

I söndags träffades 25 av de boende i huset för att hjälpas åt med anläggningen av en trädgård på den gemensamma tomten.

Merparten av de boende är engagerade i föreningens styrelse och miljögrupp och trädgårdens utformning har planerats vid många sammankomster och resor under vintern och våren. De gemensamma arbetsinsatserna gör det möjligt att till en rimlig kostnad få vackra rabatter och planteringar i föreningens trädgård.