13 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Tips till sparare på våren sista möte

Vårens sista månadsmöte med Aktiespararna i Mariestad hade för första gången lagts som ett lunchmöte på Stadshotellet och 52 aktiesparare, hungriga både på aktietips och på mat, hade mött upp.

Dagens gäst var Günther Mårder, sparekonom från Nordnet som började med en genomgång av konjunktur och marknad. Han var försiktigt negativ till aktiemarknaden i dag, men påpekade också att i regel en tredjedel av bolagen på börsen rör sig mot strömmen.

I andra delen av föreläsningen fick åhörarna ta del av Günthers egen aktieportfölj. Han påpekade att hans aktieportfölj är långsiktig och bland de bolag han har kan nämnas Ratos, som sjönk ganska kraftigt efter senaste kvartalsrapporten. Andra innehav som kan vara intressanta är de två IT-bolagen KnowIT och BTS Group.

Han nämnde ockå Nordea och Telia, två bolag som han tycker har låg värdering. Ett annat bolag är Micro Systemation, ett företag som utvecklar programvara för undersökning av mobiltelefoner och datorer.

Vårens sista månadsmöte med Aktiespararna i Mariestad hade för första gången lagts som ett lunchmöte på Stadshotellet och 52 aktiesparare, hungriga både på aktietips och på mat, hade mött upp.

Dagens gäst var Günther Mårder, sparekonom från Nordnet som började med en genomgång av konjunktur och marknad. Han var försiktigt negativ till aktiemarknaden i dag, men påpekade också att i regel en tredjedel av bolagen på börsen rör sig mot strömmen.

I andra delen av föreläsningen fick åhörarna ta del av Günthers egen aktieportfölj. Han påpekade att hans aktieportfölj är långsiktig och bland de bolag han har kan nämnas Ratos, som sjönk ganska kraftigt efter senaste kvartalsrapporten. Andra innehav som kan vara intressanta är de två IT-bolagen KnowIT och BTS Group.

Han nämnde ockå Nordea och Telia, två bolag som han tycker har låg värdering. Ett annat bolag är Micro Systemation, ett företag som utvecklar programvara för undersökning av mobiltelefoner och datorer.