07 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Om Vänern vid SPF-möte

När SPF Mariestad hade sitt majmöte var Tomas Landgren gäst. Han talade om Vänerns betydelse ur många synvinklar. Mycket av det vi tycker är självklart, är det inte alls, speciellt när människan försöker styra utan att ta med alla faktorer som påverkas av besluten, menade han. Tomas Landgren fördjupade sig speciellt i fåglarnas liv.

Efter fikat underhöll Madelene och Anders Ramberg från Torsö med sång och musik.

Arrangörerna konstaterar att det inte kom riktigt så många medlemmar till mötet i Mariestads pingstkyrka, som det brukar på föreningens tillställningar. Men det kan ju också vara ett sundhetstecken, menar de, då vädret var underbart – liksom naturen är vid den här årstiden.

När SPF Mariestad hade sitt majmöte var Tomas Landgren gäst. Han talade om Vänerns betydelse ur många synvinklar. Mycket av det vi tycker är självklart, är det inte alls, speciellt när människan försöker styra utan att ta med alla faktorer som påverkas av besluten, menade han. Tomas Landgren fördjupade sig speciellt i fåglarnas liv.

Efter fikat underhöll Madelene och Anders Ramberg från Torsö med sång och musik.

Arrangörerna konstaterar att det inte kom riktigt så många medlemmar till mötet i Mariestads pingstkyrka, som det brukar på föreningens tillställningar. Men det kan ju också vara ett sundhetstecken, menar de, då vädret var underbart – liksom naturen är vid den här årstiden.