30 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:35

Vitsippsvår

Dikt om våren

Våren kom och gick i sommar över,

sippor blommar, så ock vivor (ännu inte klöver).

Mänskor släpper allt de har för händer,

störtar ut till stugor, båtar, skogar, stränder.

Ute betar hästar, grisar, ystra gamla kor,

björkar prunkar i sitt nyutslagna flor.

Passa på och njut, varendaste minut,

ingen vet när ljuvligheten tager slut!

Våren kom och gick i sommar över,

sippor blommar, så ock vivor (ännu inte klöver).

Mänskor släpper allt de har för händer,

störtar ut till stugor, båtar, skogar, stränder.

Ute betar hästar, grisar, ystra gamla kor,

björkar prunkar i sitt nyutslagna flor.

Passa på och njut, varendaste minut,

ingen vet när ljuvligheten tager slut!

  • Christina L