29 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Om hemtjänst inför kommunalpensionärer

Kommunalpensionärernas medlemmar möttes av vårsånger framförda av Do Re Mi-kören, när de samlades till mötet i april.

Lennart Andersson hälsade alla välkomna och extra välkommen till Marianne Ivarson från Mariestads kommuns biståndsenhet. Vad kostar det att bo på särskilt boende eller få hjälp av hemtjänst i hemmet? Det var den stora frågan till Marianne som informerade om olika alternativ, beroende på hur mycket hjälp man behöver. Dessutom: Hur mycket maten kostar, att det inte går att få halva portioner på grund av att näringsbehovet är beräknat på hel portion. Att det är viktigt att söka bostadstillägg om boendekostnaden är hög, vilket den oftast är.

Det blev många frågor och många svar, Marianne uppmanade dem som hade fler frågor att höra av sig till biståndsenheten.

Lennart tackade Marianne för den fina informationen. Mötet avslutades med äggmacka, kaffe och kaka samt dragning på lotteriet där vinsterna bestod av skänkta alster med påsktema.

Lennart Andersson hälsade alla välkomna och extra välkommen till Marianne Ivarson från Mariestads kommuns biståndsenhet. Vad kostar det att bo på särskilt boende eller få hjälp av hemtjänst i hemmet? Det var den stora frågan till Marianne som informerade om olika alternativ, beroende på hur mycket hjälp man behöver. Dessutom: Hur mycket maten kostar, att det inte går att få halva portioner på grund av att näringsbehovet är beräknat på hel portion. Att det är viktigt att söka bostadstillägg om boendekostnaden är hög, vilket den oftast är.

Det blev många frågor och många svar, Marianne uppmanade dem som hade fler frågor att höra av sig till biståndsenheten.

Lennart tackade Marianne för den fina informationen. Mötet avslutades med äggmacka, kaffe och kaka samt dragning på lotteriet där vinsterna bestod av skänkta alster med påsktema.