24 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Välgörande gåvor från Rebeckalogen

Rebeckalogen Emanuella Carlbeck i Mariestad, en del av Odd Felloworden, samlar in pengar till olika välgörande ändamål. Den 4 april överlämnade logens övermästare Siv Samuelsson och sekreterare Siv Johansson två lådor med 48 nallar till ambulanskåren. Två ambulansförare tog emot och bekräftade hur värdefullt det är att kunna ge en nalle till en liten patient, som tröst i en traumatisk situation.

Logen har också samlat in en summa pengar till Birgitta Kjernalds hjälpverksamhet bland flyktingarna i Lugnås. Birgitta Kjernald är själv en syster i logen och ses av sina kamrater som ett fint exempel på hur medmänniskor kan bidra till ett bättre samhälle.

Rebeckalogen Emanuella Carlbeck i Mariestad, en del av Odd Felloworden, samlar in pengar till olika välgörande ändamål. Den 4 april överlämnade logens övermästare Siv Samuelsson och sekreterare Siv Johansson två lådor med 48 nallar till ambulanskåren. Två ambulansförare tog emot och bekräftade hur värdefullt det är att kunna ge en nalle till en liten patient, som tröst i en traumatisk situation.

Logen har också samlat in en summa pengar till Birgitta Kjernalds hjälpverksamhet bland flyktingarna i Lugnås. Birgitta Kjernald är själv en syster i logen och ses av sina kamrater som ett fint exempel på hur medmänniskor kan bidra till ett bättre samhälle.