19 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Erfaren man fick många lyssnare

Ingvar Johansson var speciellt inbjuden gäst vid SPF: senaste berättarkafé i Mariestad.

Inför åhörarskaran, som var stor trots det fina vårvädret, berättade han om hur hans liv sett ut i olika skeden. Ingvar, som nått sina mål snabbare än de flesta, från att ha börjat skolan vid sex års ålder till långt fram i livet. Genom att han haft befattningar nära företagsbeslut, kunde han berätta om allt från hur Göteborgssocieteten såg på frågor kring företag och kommunens syn på olika problemlösningar, till kvalitetsutveckling av Svensk kvalitet.

Längre fram i livet har han fått stor allsidig erfarenhet och ser mer till hur viktig samverkan i flödesprocessen är för samhället. Säkert en person som många av åhörarna hade kunnat lyssna betydligt längre på.

Sedan följde kaffe och lotteri. Axel Sandahl höll i mötet som var i NTO-huset onsdagen den 16 april.

Ingvar Johansson var speciellt inbjuden gäst vid SPF: senaste berättarkafé i Mariestad.

Inför åhörarskaran, som var stor trots det fina vårvädret, berättade han om hur hans liv sett ut i olika skeden. Ingvar, som nått sina mål snabbare än de flesta, från att ha börjat skolan vid sex års ålder till långt fram i livet. Genom att han haft befattningar nära företagsbeslut, kunde han berätta om allt från hur Göteborgssocieteten såg på frågor kring företag och kommunens syn på olika problemlösningar, till kvalitetsutveckling av Svensk kvalitet.

Längre fram i livet har han fått stor allsidig erfarenhet och ser mer till hur viktig samverkan i flödesprocessen är för samhället. Säkert en person som många av åhörarna hade kunnat lyssna betydligt längre på.

Sedan följde kaffe och lotteri. Axel Sandahl höll i mötet som var i NTO-huset onsdagen den 16 april.