11 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

SPF:are mötte våren genom sång

En kall aprildag möttes Gullspång-Hovas SPF:are av våren, förmedlad av Töreboda SPF-kör. Den sjöng vårsånger med både värme och glöd under ledning av Ingrid Cannert. Samlingen hölls i Hantverkshuset i Hova och besöket av grannföreningens kör uppskattades mycket.

Därefter kåserade Janolof Lindquist om sin tid som präst i Arvidsjaur och Västergötland. Han berättade om hur möten med människor som en präst får vara med om i både sorg och glädje gjort honom ödmjuk inför livet och betonade vikten av närhet och närvaro i umgänget. Han tyckte det var underbart att vara präst trots att han ser att många har svårigheter och det sociala nätverket i mångt och mycket har krackelerat.

Ordförande tackade de medverkande och sedan följde trevlig samvaro vid kaffeborden, information bland annat om vårens bussresa till Askersund och Stjärnsund samt avslutande lotteridragning.

En kall aprildag möttes Gullspång-Hovas SPF:are av våren, förmedlad av Töreboda SPF-kör. Den sjöng vårsånger med både värme och glöd under ledning av Ingrid Cannert. Samlingen hölls i Hantverkshuset i Hova och besöket av grannföreningens kör uppskattades mycket.

Därefter kåserade Janolof Lindquist om sin tid som präst i Arvidsjaur och Västergötland. Han berättade om hur möten med människor som en präst får vara med om i både sorg och glädje gjort honom ödmjuk inför livet och betonade vikten av närhet och närvaro i umgänget. Han tyckte det var underbart att vara präst trots att han ser att många har svårigheter och det sociala nätverket i mångt och mycket har krackelerat.

Ordförande tackade de medverkande och sedan följde trevlig samvaro vid kaffeborden, information bland annat om vårens bussresa till Askersund och Stjärnsund samt avslutande lotteridragning.