10 apr 2014 17:05

23 jan 2015 14:34

Inspirationshelg för hörselskadade

"Idé och inspiration" var temat på Hörselskadades distrikt Skaraborgs årligen återkommande utbildningshelg på Vara folkhögskola. Förtroendevalda från föreningarna i distriktet hade samlats för att byta erfarenheter och uppdatera sig med dagens situation för hörselskadade.

Västra Götalandsregionens verksamhetschef Gunilla Jansson informerade om läget på Hörsel- och dövverksamheten samt om de nya lokaler som håller på att tas i bruk i Skövde.

HRF-förbundets vice ordförande Eva Blomqvist berättade om den pågående organisationsutredningen som ska ligga till grund för förbundets framtid och vara klar till kongressen 2016.

Framåt kvällen släpptes idé- och inspirationsflödet loss och det diskuterades flitigt olika intressanta resor och aktiviteter som lokalföreningarna kan erbjuda sina medlemmar. Andra dagen präglades av information om HRF:s framtid och medlemsvård. Agne Fröjdh och Bengt Gereonsson från Mariestad redogjorde för medlemsvärvning och vilka fantastiska fördelar och förmåner medlemskapet innebär.

Västra Götalandsregionens verksamhetschef Gunilla Jansson informerade om läget på Hörsel- och dövverksamheten samt om de nya lokaler som håller på att tas i bruk i Skövde.

HRF-förbundets vice ordförande Eva Blomqvist berättade om den pågående organisationsutredningen som ska ligga till grund för förbundets framtid och vara klar till kongressen 2016.

Framåt kvällen släpptes idé- och inspirationsflödet loss och det diskuterades flitigt olika intressanta resor och aktiviteter som lokalföreningarna kan erbjuda sina medlemmar. Andra dagen präglades av information om HRF:s framtid och medlemsvård. Agne Fröjdh och Bengt Gereonsson från Mariestad redogjorde för medlemsvärvning och vilka fantastiska fördelar och förmåner medlemskapet innebär.