27 mar 2014 06:00

23 jan 2015 14:33

Hörselskadade på filmvisning

”Från kalk till kolm” var temat för Hörselskadades förening i Mariestad på måndagskvällen. De gästades nämligen av dokumentärfilmare Leif Crona.

”Från kalk till kolm” är Leif Cronas egenproducerade film. Den handlar om kalkbrytningen och gruvnäringen på Stora och Lilla Stola på Norra Billingen.

HRF-medlemmarna fick se hur det gick till att bryta loss kalkstenen för att sedan bränna den i ugnar med alunskiffer som bränsle. Efter två veckors brinntid var processen klar; man hade då fått fram prima jordförbättringsmedel samt material till cementindustrin. Restprodukten, så kallad rödfyr, finns fortfarande kvar i området och vittnar om en svunnen tid. Kvar finns också sandstensbrottet som nu kallas för Kalksjön, ett kärt tillhåll för fiskeklubbens medlemmar.

Filmen visades även hur man utvann radium ur alunskifferns kolmlager, ett radioaktivt ämne som användes på sjukhus för att bota cancer. Den verksamheten lades ner 1915 medan kalkbrytningen fortsatte en bit in på 1960-talet.

Med hjälp av skrivtolkar och fungerande hörslinga var alla fullt delaktiga i vad som sades. Hörselskadades förening planerar att den 28 april göra en vandring runt kalksjön för att på ort och ställe betrakta det som visades på filmen.

”Från kalk till kolm” är Leif Cronas egenproducerade film. Den handlar om kalkbrytningen och gruvnäringen på Stora och Lilla Stola på Norra Billingen.

HRF-medlemmarna fick se hur det gick till att bryta loss kalkstenen för att sedan bränna den i ugnar med alunskiffer som bränsle. Efter två veckors brinntid var processen klar; man hade då fått fram prima jordförbättringsmedel samt material till cementindustrin. Restprodukten, så kallad rödfyr, finns fortfarande kvar i området och vittnar om en svunnen tid. Kvar finns också sandstensbrottet som nu kallas för Kalksjön, ett kärt tillhåll för fiskeklubbens medlemmar.

Filmen visades även hur man utvann radium ur alunskifferns kolmlager, ett radioaktivt ämne som användes på sjukhus för att bota cancer. Den verksamheten lades ner 1915 medan kalkbrytningen fortsatte en bit in på 1960-talet.

Med hjälp av skrivtolkar och fungerande hörslinga var alla fullt delaktiga i vad som sades. Hörselskadades förening planerar att den 28 april göra en vandring runt kalksjön för att på ort och ställe betrakta det som visades på filmen.