11 mar 2014 06:00

23 jan 2015 14:33

LÄSARNAS: Andlig allsång på Torsö

I söndags eftermiddag kom Mariestads dragspelsklubb, med Sylve Johansson som solist, till Torsö bygdegård för en kafékväll med temat ”Andlig sång och visa”. Det blev fullsatt.

Klubbens besök på ön har blivit en tradition. Allsången fyllde lokalen, där man till sprittande toner sjöng allt från den stilla ”Underbar frid” till den hurtiga ”Hav tack o Jesus”. Klubben framförde också två egna arrangemang i ”Annas visa” och ”Han finns bakom molnen ändå!”.

Olle Karlsson kåserade över dagens tema, där han i ett såväl historiskt perspektiv, liksom i nutid lyfte fram det positiva i att i sång och musik framföra evangeliet, det vill säga det glada budskapet. Han menade att vi alla ska använda våra innersta instrument för att göra världen bättre.

Brita Johansson och Kerstin Hjelmare berättade i en intervju om hur de funnit sin tro, samt inbjöd till en samtalskväll om livsfrågor på Torsögården den 6 maj.

Kvällen avslutades av pastor Magnus Edforss, vars sluthälsning blev att var och en ska använda de gåvor vi har. Under kvällen samlades 5 850 kronor in till skolavgifter för behövande barn i Tanzania.

Klubbens besök på ön har blivit en tradition. Allsången fyllde lokalen, där man till sprittande toner sjöng allt från den stilla ”Underbar frid” till den hurtiga ”Hav tack o Jesus”. Klubben framförde också två egna arrangemang i ”Annas visa” och ”Han finns bakom molnen ändå!”.

Olle Karlsson kåserade över dagens tema, där han i ett såväl historiskt perspektiv, liksom i nutid lyfte fram det positiva i att i sång och musik framföra evangeliet, det vill säga det glada budskapet. Han menade att vi alla ska använda våra innersta instrument för att göra världen bättre.

Brita Johansson och Kerstin Hjelmare berättade i en intervju om hur de funnit sin tro, samt inbjöd till en samtalskväll om livsfrågor på Torsögården den 6 maj.

Kvällen avslutades av pastor Magnus Edforss, vars sluthälsning blev att var och en ska använda de gåvor vi har. Under kvällen samlades 5 850 kronor in till skolavgifter för behövande barn i Tanzania.